Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής οδοντιατρικής και είναι η πλέον σύγχρονη και συντηρητική λύση σε περιπτώσεις απώλειας ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Αποτελούν μια νέα τεχνητή «ρίζα» δοντιού απόλυτα βιοσυμβατή (τιτάνιο) που τοποθετείται χειρουργικά στο οστό της γνάθου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η τοποθέτηση συνδυάζεται με τη χρήση οστικού μοσχεύματος, ώστε να επιτευχθεί ανάπλαση της περιοχής που θα δεχτεί το εμφύτευμα, με στόχο να τοποθετηθεί στη σωστή, προσθετικά καθοδηγούμενη θέση. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα από πλευράς λειτουργίας και αισθητικής, αλλά και στην ελαχιστοποίηση πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των εμφυτευμάτων είναι η αποκατάσταση της απώλειας δοντιών χωρίς να θιχτούν («τροχιστούν») καθόλου τα παρακείμενα δόντια, όπως συμβαίνει κατά την κατασκευή μιας κλασικής γέφυρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μας δίνεται και η δυνατότητα της άμεσης φόρτισης τους με κάποια μεταβατική αποκατάσταση, μέχρι την πλήρη οστεοενσωμάτωσή τους.

Στη συνέχεια, και μετά από αναμονή κάποιων εβδομάδων ώστε να ολοκληρωθεί η βιολογική διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης, πραγματοποιείται η τελική προσθετική αποκατάσταση με στεφάνες ή γέφυρες επί των εμφυτευμάτων με στόχο να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργικότητα και η αισθητική του στόματος.

Με τη χρήση λοιπόν των οδοντικών εμφυτευμάτων, μετά από προσεκτική μελέτη του κάθε περιστατικού και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες από τις κατάλληλες απεικονιστικές εξετάσεις μπορούμε να αναπληρώσουμε συντηρητικά και προβλέψιμα ένα μεμονωμένο δόντι που λείπει, αλλά και να αποκαταστήσουμε πιο σύνθετα περιστατικά απώλειας δοντιών ακόμα και ολόκληρο τον οδοντικό φραγμό.

Κλείστε Ραντεβού

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή για να επισκεφθείτε το ιατρείο μας.

 

Αποστολή Μηνύματος