Χειρουργός Οδοντίατρος, D.D.S.

Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιού Αθηνών, με ειδίκευση στην χρήση του οδοντιατρικού μικροσκοπίου και laser.

Χειρουργός Οδοντίατρος, D.D.S.

Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιού Αθηνών, με ειδίκευση στην χρήση του οδοντιατρικού μικροσκοπίου και laser.