Έμφραξη Σύνθετη ΡητίνηςΚατάγματα ΔοντιώνΌψεις Σύνθετης ΡητίνηςΛεύκανση ΔοντιώνΕπένθετα – Εσωτερική Λεύκανση

Έμφραξη Σύνθετης Ρητίνης (Λευκό Σφράγισμα)

Αντιμετώπιση εκτεταμένης τερηδόνας με έμφραξη σύνθετης ρητίνης.

Αντιμετώπιση τερηδόνας με έμφραξη σύνθετης ρητίνης.

Αντιμετώπιση τερηδόνας με έμφραξη σύνθετης ρητίνης.

Αντιμετώπιση τερηδόνας με έμφραξη σύνθετης ρητίνης.

Αντικατάσταση σπασμένης παλιάς έμφραξης αμαλγάματος με νέα έμφραξη σύνθετης ρητίνης.

Κατάγματα Δοντιών

Αποκατάσταση καταγμάτων άνω προσθίων δοντιών λόγω πτώσης με ανασυστάσεις σύνθετης ρητίνης.

Αποκατάσταση κατάγματος κεντρικών τομέων άνω γνάθου με ανασυστάσεις σύνθετης ρητίνης.

Κάταγμα κεντρικού τομέα και συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη.

Κάταγμα κεντρικού τομέα άνω γνάθου και αισθητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη.

Όψεις Σύνθετης Ρητίνης

Αισθητική βελτίωση χαμόγελου με άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης.

Αισθητική βελτίωση χαμόγελου σε περιοδοντικά δόντια με σύνθετη ρητίνη.

Αντικατάσταση παλαιών ρητινών με νέες όψεις ρητίνης για αισθητική βελτίωση χαμόγελου.

Κλείσιμο κενού συντηρητικά με χρήση σύνθετης ρητίνης.

Λεύκανση Δοντιών

Βελτίωση χρώματος δοντιών με συνδυαστική λεύκανση στο σπίτι με νάρθηκες και στο ιατρείο

Επένθετα – Εσωτερική Λεύκανση

Αντιμετώπιση εκτεταμένης τερηδόνας και αντικατάσταση παλαιών εμφράξεων αμαλγάματος με κατασκευή εργαστηριακών επενθέτων.

Εσωτερική λεύκανση δυσχρωμικού ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού και αισθητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη.